18 oktober 2017
kl 18:00

Taktil visning av Stefan Markströms utställning ”Natur”. Konstvetaren Jennie Forsberg guidar genom utställningen med specifik inriktning till personer med synnedsättning, men naturligtvis är alla välkomna!

Jennie Forsberg och Stefan Markström samtalar om arbetet att skapa verken till utställningen.