5 oktober – 23 oktober 2019

Linda Bogren har utforskat olika kreativa processer och färdigheter alltifrån uppväxten i Öjebyn via andra norrländska nejder, från Riksgränsens fria vidder i norr till Umeås floddelta i söder, där hon nu är verksam vid Designhögskolan.

I hennes verk kan man skönja förhöjda, förfinade och samtidigt förenklade fragment av den organiska verkligheten, som ofta spirar från iakttagelser hon gör i sin närmiljö men förändrade av hennes tolkningar och den artistiska frihet.

I de grafiska bladen framträder motiv som kanske lämnar betraktaren med en känsla av förundran inför vardagliga detaljer. Hantverket, som med sina starka pigment lämnar spår både på papperet och de händer som vrider tryckpressen, tilltalar henne djupt, inte minst för den förväntan som processens element av oförutsägbarhet skapar.