9 september 2017

Lördagen den 9 september planerar ett antal konstarrangörer i stan att genomföra en gemensam konstnatt där vi håller öppet 18.00 – 00.00. Genom detta vill vi visa på bredd och synliggöra Umeås konstscen men också stärka banden oss emellan. Under kvällen kommer Ume Eco Ridevara abbonnerad och skjutsa besökare mellan de olika platserna i staden.

. – . – . – . – . PROGRAM . – . – . – . – .

. – VÄSTERBOTTENS MUSEUM PÅ GAMMLIA – .

Hela museet, kafé och butik håller öppet till kl 24.00 och erbjuder visningar och aktiviteter för stora och små. Fri entré.

Guldkorn i konstarkivet Kl 19.00, 21.00 samt 23.00. Samling i museets reception.
Saknar du CM Lindqvists Getapojke? Vill du se en äkta Picasso? Vem var Siri Derket?
Följ med på visning i museets konstarkiv! Konstantikvarie Suzanne Steneberg visar och berättar om intressanta verk ur samlingen.

Vernissagehäng Kl 20.00. Plats: Spelmysrummet
Under hela sommaren har ungdomar träffats och skapat fritt utifrån museets pågående utställningar.
Nu är det dags att visa upp verken i en egen utställning. Omgjorda plagg, affischer, målningar, berättelser, textilt. Kom och mingla och bli inspirerad!

Konstjakt för barn
Kl 19.00 samt 21.00. Samling i museets reception. Från 7 år.
Vi samlas i mörkret mitt i en konstutställning. Vi slår på våra ficklampor och skapar äventyr. Delar av konst är borta och vi måste lösa gåtor!

. – KONSTFRÄMJANDET VÄSTERBOTTEN – .

Konstfrämjandet startar upp höstens program och bjuder in till vernissage av Janna Holmstedts utställning Then the bark.

Janna Holmstedt arbetar interdisciplinärt i skilda media och sammanhang, men med ett särskilt intresse för lyssnande. De senaste åren har hon främst arbetat med narrativa installationer, performance och lecture performance. Utställningen är en del av Holmstedts konstnärliga forskningsprojekt ”Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations Into Listening” Den 6 oktober försvarar hon sin konstnärliga doktorsavhandling på Umeå Konsthögskola, disputationen är öppen för allmänheten.

Förlust, förvandling och en önskan att förvandlas till träd. Ett lyssnande, ett regn. Röster som vibrerar i din kropp. Trä, skruv, sladdar, filmjölk, ljus, glas, bokstäver, hörlurar, ljud. En ljudinstallation, en situation. Ungefär nio minuter rumtid.

. – LILLA GALLERIET – .

Håller öppet under kvällen med den pågående utställningen av MAURIZIO CORONA

. – ÖPPEN ATELJÈ – .

Besök Anna Hillboms ateljé i Röbäck: I mitt arbete vill jag kanalisera visuella uttryck för auktoritet, hämtade ur ett västerländskt kanon och en patriarkal historieskrivning. I skulptur, teckning och prosa utforskar och omvandlar jag arketypiska uttryck från klassisk arkitektur, grekisk skulptur, det antika Egypten och diverse arkeologiska fynd.

Genom att dechiffrera och förvirra auktoritära symboler och ompröva deras associativa tillstånd vill jag skapa objekt som signalerar både magnitud, skörhet och lekfullhet.
Gips, trä, lera, textil och grafit bearbetas för att frambringa materialets inneboende kvalitet och en möjlig mystik. Resultatet blir objekt som inte syftar till ett specifikt original men associerar till något kusligt bekant, en möjlig parallell tolkning av det förflutna.

www.annahillbom.com

. – KONSTHALLEN I VÄVEN – .

kl. 18.00 intar Begär scenen i konsthallen plan 3, Väven.

”Vi startade vårt ”band” BEGÄR 2016 för att få en gemensam frizon för konstnärligt skapande. Bandet ger oss friheten att se på våra respektive uttryckssätt som våra instrument. Per Nilsson (filosof och författare) läser och improviserar med text, Gerd Aurell (bildkonstnär) skapar bilder i realtid på overheadapparat och Daniel Westman (musiker) spelar bas, keyboard och elektroniska ljud. Vi utgår ofta från en dikt, ett ljud eller en serie bilder som vi improviserar kring för att sedan bestämma den slutliga formen tillsammans.

Vi lärde känna varandra på en kurs i Estetik vid Umeå universitet, en kurs som kämpade för konstens och poesins plats i samhället. Många av våra låtar refererar därför till litteratur som vi har läst ihop (Marguerite Duras, Sappho, Jean Genet etc.)

GERD AURELL är bildkonstnär och arbetar främst med teckning och performance. De senaste åren har hon börjat experimentera med performativ teckning på overheadprojektor, något hon ofta gör i samarbete med andra musiker eller konstnärer. Hon har ställt ut och uppträtt nationellt och internationellt, bl a på Köttinspektionen (Uppsala 2016), Open Arts (St John, Canada 2016) och Skaftfell Center for the Arts (Seydisfjördur, Iceland 2015). Hon var med och startade det konstnärsdrivna galleriet Verkligheten i Umeå 2001 och är fortfarande en av nio konstnärer i styrelsen.

PER NILSSON är filosof och författare. Han har skrivit böcker som ”The Amphibian Stand” och ”Non serviam” om konst och filosofi. Han har samarbetat med koreografen Björn Säfsten i flera forskningsprojekt. Han har också uppträtt med textläsning på bl a Fylkingen, Uppsala Art Museum och MADE-festivalen ihop med Butoh dansaren SU-EN. Tillsammans med Gerd Aurell framförde han ”Non Serviam” på Moderna museet/MTD i Stockholm, 2015.

DANIEL WESTMAN är musiker och ljudkonstnär. Han har spelat gitarr, bas och keyboard i många band. Han har också skapat musik och ljud i samarbete med filmare och bildkonstnärer.

FINA FASADER OCH SJÖRÖVAR-JENNY
Blandade verk ur Umeå kommuns konstsamling (inköp 2014-2017)
Utställning i Umeå konsthall 26/8 -17/9

Under september 2017 visas ett urval av verken i Umeå kommuns konstsamling i konsthallen. Här ryms både stora och små gester i en utställning med brett anslag. Alltifrån blyertsteckning och grafik till skulptur och installation. Ett tillfälle att få inblick i vad som ryms i samlingen och en unik möjlighet att få ett nyanserat perspektiv på vad konst kan vara.

Om konstsamlingen:
Mycket av den konst som finns på kommunala arbetsplatser och i det offentliga rummet i Umeå tillhör kom­munens konstsamling. Samlingen som består av ca 10 000 verk av skiftande tekniker, är till stor del utplacerad på ca 350 olika verksamheter så­som skolor, förskolor, bibliotek, gruppboenden och ad­ministrativa verksamheter eller i det offentliga rummet. De verk som för tillfället inte är utplacerade finns i ett konstförråd i Väven. Varje år köps nya verk in till samlingen, som alltså ständigt växer.

. – VITA KUBEN HÖST 2017 c/o Väven – .

Curator Dragos Alexandrescu ’The element of nature’

Med olika kulturella bakgrunder och geopolitiska synsätt beträffande mänsklighetens tillstånd presenterar konstnärerna i höstens serie verk som handlar om mänskligt beteende i en specifik miljö. I rollen av betraktare arbetar alla tre med konst i vilken den fysiska naturen är närvarande men inte spelar en huvudroll. Genom sina kameralinser och filtrerade genom deras personliga erfarenheter och känslor så blir naturen ett komplement, en bakgrund, ett mentalt landskap, konceptuellt format i enlighet med konstnärernas egen reflexiva hållning gentemot platsen och subjektet.

Född i Rumänien men bosatt i Vasa Finland sedan många år arbetar Dragos Alexandrescu främst med video/film men är även en av styrelsemedlemmarna i det konstnärsdrivna projektrummet Platform i Vasa. I Dragos filmer utspelar sig samtida fiktiva berättelser och det som han förmedlar är snarare en känsla än ett rationellt gensvar. Filmerna presenterar scener ur livet ofta med utgångspunkt i perioder av strukturell bräcklighet, ekonomisk och politisk kris som Europa konfronterar.

I 8 September – 6 Oktober Marcus Lerviks
II 12 Oktober – 17 November Dan Acostioaei
III 2 December -29 December Basma Alsharif
Marcus Lerviks

Marcus Lerviks bor och arbetar i Vasa och är utbildad på konstakademin i Helsingfors. Han använder video och installationer som sitt främsta medium men arbetar även med performance. Till Vita Kuben kommer Marcus med ett nytt videoverk som behandlar tid och landskap.

. – GALLERI VERKLIGHETEN – .
18.00 – 00.00
Vernissage och pizzaugns-invigning med konstnärskollektivet GYLLEBOVERKET från Österlen.

. – BILDMUSEET – .
kommer har förlängd öppettid till 21.00

Aktuelles utställningar:

Jumana Emil Abboud / Hästen, fågeln, trädet och stenen
2017-05-20 – 2017-09-17
Jumana Emil Abboud (f. 1971) samlar på sägner och myter och ger dem ny gestalt. Genom finstämda teckningar i gouache, pastell och akvarell, och genom poetiska filmverk och muntliga framträdanden utforskar hon personliga och kollektiva minnen.

Roger Metto / Kryosfär
2017-05-20 – 2017-09-17
Roger Mettos storslagna bergsmassiv i starka färger har drag av Norrlands fjällvärld och Klippiga bergen, men är snarare drömda geografier. Målningarna skildrar vildmark och fantasier om stora äventyr med referenser till konstnärens uppväxt i Kiruna, filmer han sett, platser han besökt och människans litenhet inför naturen.

Ana Mendieta / Omsluten av tid och historia
2017-06-18 – 2017-10-22
Blod, eld, jord, vatten och den egna kroppen; Ana Mendietas poetiska och drabbande verk från 1970- och 1980-talet talet är en säregen balansakt mellan utsatthet och styrka. Bildmuseet presenterar hennes fängslande konstnärskap genom 21 filmer och ett urval fotografier, teckningar, grafiska blad och tredimensionella verk.