12 november –
3 december

Anastasia Savinova

Genius Loci: through landscape and architecture

Vernissage lördag 12.11 kl. 12-15

Genius Loci är en resa till en mängd platser, urbana och vilda, bebodda och folklösa, tillgängliga och avskilda. Projektet utforskar platsens karaktär och anda. Varje verk är ett visuellt arkiv, där en bild koncentrerar essensen och känslan av en besökt plats. Gator och bergspass, möten på vägen och i terrängen blir en rik källa till visuell information som form, färg och textur; samtidigt innehåller alla påträffade miljöer något okroppsligt. Romarna menade att varje plats har en skyddande ande – genius loci. I modern användning hänvisar genius loci till den specifika atmosfären på en plats samt hur den upplevs. Varje verk är sammansatt av ett antal fotografier av arkitektoniska eller landskapsformer som är verkliga och autentiska för det studerade området. Dessa verk balanserar mellan dokumentär och fiktion, fakta och imaginära rum – och blir vårdare av minnet och andan i Platsen.

 

 

Anastasia Savinovas multidisciplinära konstnärskap kretsar kring platser, ekologier och människors relationer med den ”mer-än-mänskliga” världen. Med sin bakgrund i arkitekturen brinner Savinova för att konstruera och bygga. Hon är en ivrig bergsvandrare, djupt inspirerad av vildmarken. Hon arbetar med både konstgjorda och naturliga miljöer och omfamnar fenomenologiska förhållningssätt för att utforska den. Savinovas verk har visats och framförts internationellt, bland annat på Bildmuseet, Konstmuseet i Norr, Kvinnohistoriskt Museum, Norrbottens Museum, Umeå Konsthall, Ajtte Museum, Sundsvalls Museum i Sverige, MUViM i Valencia, Michele Mariaud Gallery i New York, GSA Gallery i Stockholm, och König Gallery i London. Hennes verk återfinns i offentliga konstsamlingar i Sverige och USA, inklusive Moderna Museet och Konstmuseet i Norr; talrika kommunala och regionala samlingar i Sverige; och i privata konstsamlingar över hela världen.