30 mars – 25 april 2019

Elisabeth Zeilon

Född i Stockholm.

Fotograf; Varit yrkesverksam i USA, England och Sverige

Kvinnoöden, myter, natur och historier ur livet inspirerar mig.

Med hjälp av dubbelexponeringar och målade ytor skapar jag egna rum oberoende av verklighetens begränsningar. På så sätt blir mina fotografier ett slags självporträtt samt en spegling av mitt inre.

Tidigare arbetat med kommersiella och redaktionella uppdrag i New York, Los Angeles, San Francisco, London och Stockholm.

 

Några exempel på kunderfarenhet:

Apple, Stanford, American Express, Washington Post, Time/Life, Harvard University, Decca Records, Warner Music, SJ.

Utställningar;

USA, Frankrike, Tyskland, England, Holland, Norden.

Utbildning;

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam.

Anders Beckman Reklamskola, Stockholm.

Konsthistoria, Stockholms Universitet.

Fotografisk Historia, Konstfack, Stockholm.