Broil King: Erika Kristofersson Bredberg, Johan Lundborg, Patrik Backlund

29 oktober –
6 december

I utställningen Broil king visas gemensamma och enskilda verk av Johan Lundborg och Erika Kristofersson Bredberg. Dom båda har en bakgrund inom konstområden med tydliga hierarkier och machokulturer. Med glas och textil visualiserar dom ett motstånd där satir och samhällskritik är närvarande. Utställningen är mycket mer än objekt placerade i rum. Broil King är något en kan likna vid en syjunta. Vår egen plattform som uppstod redan första gången vi sågs. Ett slags safe space där vi kan diskutera kring konst, görande och ambivalensen kring att kalla sig för konstnär.

Johan:
”Min gammelmormor var sömmerska. Jag var väldigt ung när jag var i hennes syateljé och klättrade på vävstolarna. Vid den tidpunkten förstod jag inte vad hon höll på med. I mitt senaste arbete har jag arbetat med textil, samma material som hon en gång arbetade med.

Det blev ett sätt för mig att försöka förstå vad hon ägnade sitt liv åt. Min praktik präglas av mitt intresse för strukturer och normer som vi omges av i vår samtid. Dessa ofta osynliga konstruktioner är intressanta. Jag tänker mycket på det i förhållande till misslyckanden, det oväntade och det osjälvklara. Ofta skapar jag mig tillfällen att misslyckas. Att inte ha för mycket kontroll i processen och att våga utforska gör den mer intressant, det kan misslyckas men misslyckandet går också att utforska.”

Erika:
”Jag skulpterar i varmt glas, blåser, formar, vrider och kyler ned. Mina objekt är präglade av min uppväxt i en liten by utanför Örnsköldsvik. I ett hem med ett intresse för politik, humor och med skogen som min lekplats. Min första kontakt med konst var omslagen på vinylskivor och min pappas samling av Modesty Blaise tidningar.

Jag är skolad i en mansdominerad glasindustri-värld där det finns tydliga hierarkier och tekniska aspekter kring görandet. Jag är otroligt stolt över min tekniska kunskap men jag försöker bryta mig loss från synen på traditionellt glas.”