27 april – 23 maj 2019

Eva Olofsson är en svensk bildkonstnär, född 1977 och verksam i Göteborg.
Evas målningar bjuder ofta på de små tänkvärda detaljer som vårt universum förmedlar varje dag men vilka kan vara svåra att upptäcka vid ett första ögonkast.
Den dramatiska naturen fylld av liv är hennes källa till inspiration och de komponenter som gör hennes kreativa sinne till ett unikt möte med penseln.
Evas måleri kännetecknas av ett egenartat uttryckssätt som får sin tyngd i den speciella blandteknik som hon använder sig av.
I Evas verk kan du ständigt finna nya detaljer och budskap vilka har arbetats fram genom måleriets lager på lager. Färgerna flödar och skapar en intressant melodi genom hela måleriet.
Som den kreativa själ hon är, målar Eva alltid på intuition till sista penseldraget och den färdiga bilden växer fram vartefter arbetets gång, detta bjuder betraktaren av hennes verk på en magisk resa genom en värld full av ögonblick.
Med en bakgrund och ytterligare yrkesprofession som floristmästare tar Eva med sig växter och blommor in i sina verk på ett naturligt och intressant sätt. Ingredienser som balanseras med harmoni och ett samspel av världens rörelse, livets stora händelser och små detaljer.
Livets resa, vår natur och historia är källor som Eva ofta fyller på ur när hon skapar. Ett skapande för människan, djuren och naturens rättvisa. Och vår framtid.