Fredrik Lindegren: ”Supreme Court”

28 januari –
13 mars

För några år sedan började Högsta domstolen benämna tidigare och nya rättsfall med beskrivande namn för att underlätta samtalet i det juridiska rummet. Vissa har fått namn när domen meddelats och i andra äldre fall har HD helt enkelt hittat på nya i efterhand. Denna långa lista av namngivna fall ger upphov till många associationer. Några av dem visualiseras i utställningen ”Supreme Court”.

Konstnären om The Artistic Bureaucracy:

I augusti 2007 blev jag intervjuad av dåvarande kulturchefen på Västerbottenskuriren, Leif Larsson, om mina känslor inför att lämna teatern, poesin och konsten för att träda in i den offentliga kulturbyråkratin.
– Men du vet, sa han, byråkrati kan också vara vackert.*
I samband med kulturhuvudstadsåret 2014 grundade jag ”The Artistic Bureaucracy”. Det är en samlande rubrik för mitt pågående sökande efter poesin inom den offentliga byråkratin och vilken roll en konstnär och skådespelare har i den administrativa förskingringen.

Fredrik Lindegren

* När jag 2018 påminde Leif Larsson om detta kunde han inte erinra sig att han uttryckt någonting sådant.