Henry Svahn medium: akvarell

23 september –
16 oktober

”Jag har arbetat som illustratör sedan min bildlärarexamen 1979, men tanken har hela tiden funnits att även ägna mig åt konst – till skillnad från illustration som ju handlar om att skapa komplement till texter eller visualisering av fakta.

Det var först under slutet av 90-talet jag förstod vilka möjligheter som akvarellmediet bär på. Trots sin anspråkslöshet – bara vatten, papper och färg – har den enligt mig en känslighet i uttrycket som inget annat medium.

Akvarellen har i sig själv en självklar sanning och integritet. Den låter sig inte gärna lånas till att skapa en illusion av verkligheten utan avslöjar villigt bildens framväxt och historik. Rinningar, övertoningar, blandningar, torkprocessen – hela skeendet och processen är uppenbar och ger i sina bästa stunder en fräschör och ärlighet som inga andra medier. Pigmenten och vattnet tar ibland sin egen oförutsedda väg och blir i ordets bästa bemärkelse medskapande.

Motiven är ofta sådant jag råkar se när jag rör mig i Umeå eller andra ställen och utgör de spelplaner som jag använder för mitt målande.”

Henry Svahn