Jenny Lundgren: Loneliness is a special place

18 mars –
17 april

Det gångna året har varit ett år präglat av anpassning till ett, mer eller mindre, annat sätt att leva. Året har inneburit minskade sociala kontakter och minskad rörlighet, men kanske också mer tid för reflektion och eftertanke. I utställningen Loneliness is a special place visas Jenny Lundgrens målningar som kommit till under detta annorlunda år.

”Att måla är oftast ett ganska ensamt arbete, för mig är det så. Jag är hänvisad till mig själv i alla delar av arbetsprocessen, alla beslut vilar på mig, från början till slut. Denna ensamhet innebär både fantastiska möjligheter och stora utmaningar.”

”I målningarna rör jag mig i ett område mellan det abstrakta och det figurativa. Jag strävar inte efter ett måleri som är helt fritt från berättelser, men jag värnar om att inte låta berättelsen begränsa den måleriska processen. Jag arbetar mycket med att reducera och förenkla, att hitta enkelheten i det jag gör utan att förlora styrkan i uttrycket. Kvar blir en torso, en form, en ljusstrimma, eller bara en färgkomposition. I mitt måleri handlar det alltid mer om stämningar och känslor än om faktiska platser, objekt och människor.”

Jenny Lundgren är född och uppvuxen i Sollefteå. Hon är utbildad i Fri konst/måleri vid Universität fuer Angewandte Kunst i Wien, och är idag bosatt och verksam i Örnsköldsvik.