4 – 25 oktober 2014

Tillsammans med hästen Rimfaxe, den läsande LitteRäven, och de kloka Vitterorrarna och andra skulpturer befolkar jag utställningen ”Träkroppen” med ett antal unika stolar gjorda med krokvuxna ämnen. De är bearbetade med skärande verktyg i min djupa och rika slöjdtradition från Västerbotten. Jag samlar också ihop ordtavlor och folkkonstnärliga träreliefer som inbjuder till poetisk eftertanke om mänskliga villkor för arbete, kärlek, och överlevnad.

Välkommen!

Jögge Sundqvist fotad av Erik Nordblad-1
JÖGGE SUNDQVIST

 

TUTILUREN OCH BJÖRNHUNDEN
TUTILUREN OCH BJÖRNHUNDEN

 

PALL KISS
PALL KISS
LITTERÄVEN
LITTERÄVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sVK141008E1D2-003 sVK141008E1D2-001