5 – 30 september 2015

Karin Granqvist  är född i Sollefteå men är sedan 1995 bosatt i Stockholm. Hon har genomgått konstvetenskaplig utbildning,följt av Gerleborgsskolan, Hovedscous målarskola och sedan Konsthögskolan vid Umeå Universitet

Hon är en bland flera yngre Norrlandskonstnärer som exempelvis Cecilia Sikström, Max Book och Karin  Mamma Andersson, som idag finns  bland  landets mest uppmärksammade samtida konstnärer.

Måleri
Karin Granqvist målar aldrig föreställande. Hon säger: ”Jag gillar när man målar och får syn på någonting -en färgform eller konstellationer av färgformer- och det får en att minnas något man har glömt för länge sedan, så länge sedan att man inte hade något språk.”
Den tomma dukytan fungerar som en bakgrund för de skulpturalt och pastost pålagda färgelementen, eller med hennes ord, ”Angående materian är det en särskild njutning när en tjock pastos färg byter plats med tomrummet. Eller när en utbredd kadmiumröd lägger sig längst bak. Färgen är ett mysterium och den tål ingen som helst beräkning. Knappt en intention.”
Karin Granqvist målar aldrig över utan lägger endast till. Detta innebär att inget kan ändras för då riskerar det målningens expressivitet.