Lars A Persson: Resan

22 april –
22 maj

Akvareller och collage.

”Naturen i storslagna landskap och metropoler märkta av tidens spår, allt av detta finns i mina verk. Jag vill förmedla uttryck som har tyngd och kontrast, kontrast såsom skiftningar mellan monokromt och färg, mellan stillhet och rörelse. Så framstår mitt sätt att utforska världen, naturens skönhet och storstädernas tyngd och svärta är en del av det. Det blir ofta skildrat i stora format, de väcker tankar och antyder kontrastrika spår och associationer till historiska skeenden.”