29 mars – 23 april 2014

Kulturnämndens konstipendium på 50 000 kronor tilldelas 2013 konstnären Nic Langendoen.
Kulturnämndens motivering för Nic Langendoen:

”Nic Langendoen är vad man brukar kalla en konstnärernas konstnär. Hans konstnärskap värderas högt över genrer och generationsgränser. Sedan mitten av sextiotalet har han berikat vår stad med sitt måleri kännetecknat av musikalitet och driven kolorit…..
Med sina snart 50 år som yrkesverksam konstnär i Umeå ansluter sig Nic Langendoen till skaran av länets mest betydande konstnärer alla kategorier i alla tider.”

VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE med KONSTNÄREN
LÖRDAG 29/3 KL 12-15

 

RECENSION I VK 3/4 2014. SKRIVET AV SARA MEIDELL.

Rörelseenergin är hög i Nic Langendoens nya utställning. Ett måleri som förblir nyfiket på sig själv och därför lockar och drar, skriver Sara Meidell.

”Kanske är det den uppsjudande våren utanför som skickar in rörelseenergi, men det första som slår mig är att jag har inte tidigare noterat så många riktningar i Nic Langendoens måleri.

I en ny utställning av denne konstnärernas konstnär på Lilla Galleriet i Umeå, kan man länge bli kvar och låta sig svepas fram och åter med penseldrag och färgfält i kast och språng. Horisonter böljar och sväller, grenverk sprakar elektriskt, vattendrag flödar, ymniga och ystra ut över dukarnas gränser. Naturscenerna är fortfarande det som utgör den grundläggande spelplatsen, men åtskilliga inslag av mänsklig närvaro och interaktion kan noteras, allt mer ju djupare in i måleriet man försjunker.

Som helhet betraktat rör sig Langendoens måleri framåt med bara några få graders förändringar i riktning. Konstnärskapet har i stället för förflyttningar över större fält av uttryck, genomgående handlat om ett lågintensivt utforskande av hur rikt det går att bygga ut variationerna på ett tema. Att kunna följa denna utveckling av ständigt högre densitet i ett uttryck är fascinerande, ja faktiskt hisnande.

Kompositionerna och uttrycken är alltså de karaktäristiska med dels avgränsade, dels delvis överlappande fält, genomkorsade av tunnare flyktiga penseldrag eller nervigt framskrapade linjer – det är ett måleri som förblir nyfiket på sig självt och som därför lockar och drar.

Färgerna i denna nya serie målningar lägger sig i karaktär nära den höga rörelseenergin, dominerande är de elektriska och högt uppdrivna tonerna, även om en dovare och mera jordig klangbotten läggs an som förankring, framför allt i några av de mindre målningarna.

Langendoen skapar en flerbottnad bildvärld som på samma gång följer och upphäver naturlagarna. Med noggrant utskurna filéer ur landskapet och naturelementen. bygger han upp kalejdoskopiska nya världar som både är välbekanta och fullständigt nya.”